Gia sư tiếng Anh tại Kiến An, Lê Chân, An Dương Hải Phòng Online

Gia sư tiếng Anh tại Kiến An, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng Hải Phòng Online _Ngữ pháp tiểu học Thời Hiện Tại Đơn của Động từ “to be”

Gia Sư Tiếng Anh Hải Phòng Online
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Teach English like the Wind”

 

Nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà ở An Dương-Kiến An-Lê Chân Hải Phòng trực tuyến 

Bài luyện tập động từ "to be" thời hiện tại đơn_

Gia sư tiếng Anh tại Hải Phòng Online.

"Vạn sự khởi đầu nan" việc gì khởi đầu đều khó nhất là ngoại ngữ thứ nhất, với các em nhỏ đang học tiểu học thì còn khó hơn nữa. Qua các khảo sát đáng tin cậy chúng tôi được biết có đến 70% học tiểu không biết chia động từ cho đúng với các thời của tiếng Anh. Vì vậy GIA SƯ TIẾNG ANH HẢI PHÒNG ONLINE cung cấp một loại bài tương tác đơn giản dành cho các em học ôn tập hỗ trợ các cháu tại nhà trường phổ thông. Quý phụ huynh có thể tải bài về cho các cháu luyện tập trên máy tính, trong các bài đều có đáp án giải thích rõ ràng lặp đi lặp lại tạo một phản xạ tư duy chính xác cho các cháu. 

Gia sư Anh văn một thầy, một trò tại Hải An, Hồng Bàng, Ngô Quyền Hải Phòng Online

Các bài của GIA SƯ TIẾNG ANH HẢI PHÒNG ONLINE được cập nhật mỗi ngày hỗ trợ các cháu, mong quý phụ huynh chung tay vì tương lai con em chúng ta.
I- Động từ "to be" ở thời hiện tại.
 - Với ý nghĩa " thì; là; ở" động từ " be " có 3 dạng: am; are; is.
   Được sử dụng với các chủ ngữ theo trật tự sau đây.
   - I am / you are  / we are  / they are / he is / she is / it is 

Gia sư tiếng Anh tại Kiến An, Lê Chân, An Dương Hải Phòng Online hjh

Tìm Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại An Dương, Kiến An, Lê Chân Hải Phòng Online

1- Câu khẳng định với động từ “BE”
 - I am strong.
 - You are strong.
- We are strong.
- They are strong.
 - He is strong.
 - He is strong.
 - It is strong.
 

Bấm vào đây tải bài từ GIA SƯ TIẾNG ANH HẢI PHÒNG ONLINE

BÀI SỐ 1        BÀI SỐ 2            BÀI SỐ 3           BÀI SỐ 4          BÀI SỐ 5     

 

Gia sư dạy kèm tiếng Anh một thầy, một trò ở Đồ Sơn, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng Hải Phòng Online

2 - Khi muốn tạo ra một câu hỏi với động từ “BE” ta đưa động từ lên trước chủ ngữ
 - Am I …?
 - Are you …?
 - Are we …?
 - Are they …?
 - Is he …?
 - Is she …?
 - Is it …?
 - Câu nghi vấn với động từ “BE”
 - Am I strong?
- Are you strong?
 - Are we strong?
 - Are they strong?
 - Is he strong?
 - Is she strong?
 - Is it strong?

Bấm vào đây tải bài từ GIA SƯ TIẾNG ANH HẢI PHÒNG ONLINE

BÀI SỐ 6        BÀI SỐ 7           BÀI SỐ 8          BÀI SỐ 9          BÀI SỐ 10  

Nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà ở An Dương-Kiến An-Lê Chân Hải Phòng trực tuyến 

 3 - Câu phủ định với động từ “BE”
Thêm " not " vào sau động từ "be" tạo thành câu phủ định.
 - I am not strong.
 - You are not strong.
 - We are not  strong.
 - They are not strong.
  - He is not strong.
 - She is not strong.
 - It is not strong.
 
 Bấm vào đây tải bài từ GIA SƯ TIẾNG ANH HẢI PHÒNG ONLINE

BÀI SỐ 11       BÀI SỐ 12           BÀI SỐ 13          BÀI SỐ 14   

      BÀI SỐ 15             BÀI SỐ 16                   BÀI SỐ 17          

 

Nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà ở tại Hải An, Hồng Bàng, Ngô Quyền Hải Phòng Online
 

BẤM VÀO ĐÂY THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ CỦA CƠ SỞ.

Gia sư tiếng Anh tại Kiến An, Lê Chân, An Dương Hải Phòng Online xgcxf

Gia sư tiếng Anh tại Kiến An, Lê Chân, An Dương Hải Phòng Online jhgjhg

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  lê đại phong  - 0927786471

HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

* Chúng tôi đang hỗ trợ phụ huynh tìm gia sư tiếng Anh trực tuyến hay thông thường  và sinh viên cùng các giáo viên kết nối với nhau ở các quận huyện tại Hải Phòng. 
1- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Lê Chân Hải Phòng Online; 2- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Kiến An Hải Phòng Online;
 3- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Ngô Quyền Hải Phòng Online ; 4- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Hồng Bàng Hải Phòng Online;
5- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Dương Kinh Hải Phòng Online; 6- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Hải An Hải Phòng Online;
Xin gửi thông tin vào địa chỉ  typhoon620@gmail.com
7- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng Online; 8- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Tiên Lãng Hải Phòng Online;
9- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng Online; 10- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện An Lão Hải Phòng Online;
11- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện An Dương Hải Phòng Online; 12- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Cát Bà, Cát Hải Hải Phòng Online;
13- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại Đồ Sơn Hải Phòng Online; 14- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Kiến Thụy Hải Phòng Online; 
Xin gửi thông tin vào địa chỉ  lebluestar1962@outlook.com.vn 
Admin của chúng tôi sẽ phân loại hỗ trợ miễn phí cho quý vị liên lạc với nhau.
** Phần phỏng vấn gia sư ứng viên trực tuyến qua điện thoại được thực hiện bởi các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh của cơ sở theo các số máy sau.
2-    Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Kiến Thụy Hải Phòng Online
2- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại Đồ Sơn Hải Phòng Online;
3 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Cát Bà, Cát Hải Hải Phòng Online;
4- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện An Dương Hải Phòng Online;
5 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện An Lão Hải Phòng Online;
6- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng Online;
7 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Tiên Lãng Hải Phòng Online;
8- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng Online;
Xin mời gọi về số máy sau để được tham gia phỏng vấn  
0971386608
9 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Hải An Hải Phòng Online;
10- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Dương Kinh Hải Phòng Online;
11 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Hồng Bàng Hải Phòng Online;
12 - Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Ngô Quyền Hải Phòng Online ;
14- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Kiến An Hải Phòng Online;
15- Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại quận Lê Chân Hải Phòng Online;
Xin mời gọi về số máy sau để được tham gia phỏng vấn
 0584398994
Đừng ngại ngần các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

 

 

0971.386.608