Luyện thi TOEFL và TOEIC trực tuyến phương thức "một thầy một trò"

2019-09-21 05:45:20

Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại An Dương, Kiến An, Lê Chân Hải Phòng Online một thầy, một trò cung cấp đề luyện thi TOEIC BARRON’S 600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC dạy bạn từ vựng sẽ giúp bạn khi bạn tham gia TOEIC

2018-11-23 04:14:26

Mặc dù TOEFL Mastery là một chương trình cũ the computer based TOEFL, or cbT nhưng nó giúp đỡ rất là hữu dụng cho những người bắt đầu chinh phục TOEFL

2018-11-16 05:32:32

Giáo trình ARCO’s TOEFL PREPARATION giáo trình dễ học nhất. Giáo trình này dành cho những thí sinh BẮT ĐẦU chuẩn bị thi các cuộc thi sát hạch ngôn ngữ như TOEFL, IELTS, TOEIC.

2018-11-14 13:43:38

Luyện thi Online Hải Phòng tiếng Anh hướng dẫn bảy bài kiểm tra Barron’s TOEFL iBT với các giải thích và ví dụ cho tất cả các câu hỏi, bao gồm các bài tiểu luận mẫu và các câu trả lời bằng giọng nói.

2018-11-14 08:00:30

TOEFL là viết tắt của bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (Test Of English as a Foreign Language). Bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

2018-11-05 20:03:26

Luyện thi TOEFL và TOEIC trực tuyến phương thức "một thầy một trò"

 

TOEFL là một yêu cầu tuyển sinh tại hơn 2.500 trường cao đẳng và đại học tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, nhiều chương trình học bổng và chứng nhận chuyên nghiệp hiện nay yêu cầu người nộp đơn phải thi TOEFL.

Luyện thi TOEFL và TOEIC trực tuyến. 

TOEFL thường chứa 140 câu hỏi. Đôi khi, trong các kỳ thi TOEFL được đưa ra trong U S. hoặc Canada, có thêm câu hỏi. Trong trường hợp này, các câu hỏi TOEFL bổ sung là thử nghiệm và không được tính vào tổng số điểm TOEFL của bạn. Tuy nhiên, những câu hỏi thử nghiệm này được trộn lẫn với những câu hỏi thực sự, vì vậy bạn sẽ không biết chúng là cái nào. Điều này có nghĩa là bạn phải làm hết sức mình trên tất cả các câu hỏi TOEFL, ngay cả những câu hỏi được thử nghiệm.

Chúng tôi giảng dạy luyện thi trực tuyến TOEFL và TOIEC vào mọi ngày.

TOEFL có bốn phần: Nghe hiểu, cấu trúc và biểu hiện bằng văn bản. Đọc hiểu và kiểm tra tiếng Anh viết. Ba phần đầu tiên chứa nhiều câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có bốn lựa chọn trả lời. Phần thứ tư của bài kiểm tra, Bài kiểm tra viết tiếng Anh, chỉ chứa một câu hỏi. Câu hỏi này là một câu hỏi tiểu luận.

Phần một: Nghe hiểu
Phần này của bài kiểm tra được thực hiện bằng cách ghi âm và thường mất từ 30 đến 40 phút. Có 50 câu hỏi trong phần này, trong đó có ba phần.

Phần A: Cuộc đối thoại nhỏ (30 câu hỏi) - Phần A. bạn chọn câu trả lời chính xác bằng văn bản cho một câu hỏi được nói dựa trên một đoạn hội thoại ngắn.

Phần B: Cuộc trò chuyện dài hơn (7-10 câu hỏi) - Trong Phần B, bạn chọn câu trả lời chính xác bằng văn bản cho một loạt câu hỏi về cuộc đối thoại dài hơn giữa hai người.

Phần C: Các cuộc nói chuyện (10-13 câu hỏi) - Trong Phần c, bạn chọn câu trả lời chính xác bằng văn bản cho một loạt các câu hỏi về một cuộc nói chuyện được đưa ra bởi một người nói.

Phần hai: Cấu trúc và biểu thức bằng văn bản
Bạn được phép 25 phút để hoàn thành phần này của bài kiểm tra. Có 40 câu hỏi trong phần này, bao gồm hai phần phụ.

Cấu trúc (15 câu hỏi) - Trong tiểu mục này, bạn chọn các câu hoàn thành câu đúng ngữ pháp cho các câu có phần còn thiếu.

Viết biểu thức (25 câu hỏi) - Trong tiểu mục này, bạn chọn các phân đoạn không chính xác trong câu hoàn chỉnh.

Phần 3: Đọc hiểu

Bạn được phép 55 phút để hoàn thành phần này của bài kiểm tra. Có 50 câu hỏi trong phần này. Bạn đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi về chúng. Phần bốn: Kiểm tra tiếng Anh viết

Bạn được phép 30 phút để hoàn thành phần này của bài kiểm tra. Trong đó, bạn có một chủ đề và được yêu cầu viết một bài luận về chủ đề đó. Bài kiểm tra viết tiếng Anh không được bao gồm trong tất cả các kỳ thi TOEFL. 

Về điểm TOEFL


Mỗi phần riêng lẻ của TOEFL (không bao gồm Phần Bốn, Bài kiểm tra viết tiếng Anh) được báo cáo là điểm chuyển đổi dựa trên thang điểm từ dưới 30 đến mức cao 68 điểm.

Tổng số điểm TOEFL của bạn được báo cáo trên thang điểm từ dưới 300 đến cao 677 điểm. Tỷ lệ này lớn gấp mười lần quy mô cho các phần riêng lẻ (từ dưới 30 đến 68 điểm). Rất ít người nhận được  dưới 300 điểm TOEFL, bởi vì nó có thể trả lời một phần tư các câu hỏi một cách chính xác chỉ bằng cách đoán. Nếu bạn đoán tất cả các câu hỏi về TOEFL, bạn có thể đạt được điểm số khoảng 330.

Điểm số được chuyển đổi của bạn trên mỗi phần của Bài kiểm tra TOEFL thực hành trong khóa học này cũng như tổng số của bạn
 

Xin mời liên hệ với Mr Phong 


Cơ sở Ngoại ngữ - Tin học 56/52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng.

Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học Hải Phòng.
    đường dây nóng:            02253 501 664
    Số máy di động:              0971 386 608 
                                             0927786471
   Email -typhoon620@gmail.com
   Zalo – lê đại phong  - 0927786471

 

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html