2018-01-08 17:28:48

Nếu muốn học nói tiếng Anh như người bản ngữ, hãy tập trung vào 5 ĐIỂM sau: 1. Làm quen các giọng Anh khác nhau. 2. Bắt chước phát âm bản địa. ... 3. Học NỐI ÂM tiếng Anh... 4. Sử dụng tiếng lóng khi nói tiếng Anh. ... 5. Học thành ngữ tiếng Anh.

2018-01-29 19:35:03

Máy tính ( personal computer) có những bước tiến lớn trong giáo dục hai thập kỷ, do thành kiến, thói quen nên lợi ích mà máy mang lại chưa được phổ biến tới người học ngôn ngữ rộng rãi.

2018-11-20 20:10:14

Ngày nay hầu hết các hộ gia đình trong thời đại này đều sở hữu một máy tính. Thay vì lãng phí thời gian vào các trò chơi giải trí không nhiều bổ ích người ta có thể tiếp thu những kiến thức thông qua các bài học trực tuyến ở mọi lĩnh vực.