Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Nam Định Hà Nội Hải Phòng

Một “Phát hiện tình cờ trên mạng” đã biến tôi từ học sinh yếu kém trở thành học sinh GIỎI TIẾNG ANH nhất lớp 12 như thế nào!!!

Ôn thi tiếng Anh cấp tốc ở Quảng Ninh và toàn quốc

* Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh cấp 3 yếu kém tiếng Anh.

Dạy lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 20 buổi

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi lớp 12

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này để vào lớp nhé.

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Hải Phòng Sài Gòn 

Gia-su-online-on-thi-tieng-Anh-o-tai-Bac- Lieu-r655

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Hà Nội Hải Phòng

** Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh lớp 9 yếu kém tiếng Anh.

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này để vào lớp nhé.

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia-su-online-on-thi-tieng-Anh-o-tai-Bac- Lieu-r655fhhg

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Sài Gòn, Hà Nội Hải Phòng

*** Chúng tôi nhận dạy lại ngữ pháp tiếng Anh cho anh chị em đang đi làm chuẩn bị lấy các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS

Bạn đã đi làm, bạn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS?

Nhưng bao năm không đèn sách bạn quên mất ngữ pháp tiếng Anh?

Chỉ cần buổi 30 LIÊN TỤC chúng tôi hướng dẫn bạn lấy lại “phong độ” ngày xưa.

 

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia-su-online-on-thi-tieng-Anh-o-tai-Bac- Lieu-r6gffhjghj

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Quảng Ninh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Chúng tôi là GIA SƯ TRỰC TUYẾN. Gia sư trực tuyến cũng là các thầy cô dạy cho con em các bạn trực tiếp như bình thường chỉ khác là họ KHÔNG tới nhà bạn như bình thường mà thông qua máy tính nối mạng. Đến giờ học thầy trò cùng mở máy tính, bật webcam, đeo tai vào thầy trò đặt câu hỏi và trả lời và buổi học được bắt đầu dù thầy trò ở xa nhau vạn dặm chỉ cần đường truyền đủ tốt. 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC


 

Gia Sư Online Tiếng Anh Hải Phòng
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Học Tiếng Anh Online Nhanh Như Gió”

Truyện Cười Song Ngữ

Cười Càng Nhiều Càng Mau Giỏi.

DEALING WITH TRAFFIC 
GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hạ Long Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hoành Bồ Quảng Ninh

 

A farmer lived on a quiet rural highway. But, as time went by, the traffic slowly built up at an alarming rate. 
Một nông dân sống trên một quốc lộ nông thôn yên tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua và giao thông dần dần lên đến một mức độ báo động.
The traffic was so heavy and so fast that his chickens were being run over at a rate of three to six a day. 
Giao thông quá đông đúc và quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ở mức độ ba đến sáu con mỗi ngày.
So one day he called the sheriff's office and said, “You've got to do something about all of these people driving so fast and killing all of my chickens. 
Vì vậy một ngày kia ông gọi văn phòng cảnh sát trưởng và nói:”Ông phải làm cái gì đó về tất cả những người lái xe quá nhanh và giết tất cả gà của tôi.
" "What do you want me to do?" asked the sheriff. 
"I don't care, just do something about those drivers." ”
 “Ông muốn tôi làm gì?” cảnh sát trưởng hỏi. 
“Tôi không biết, hãy làm gì đó về những người lái xe đó.” 
 So the next day he had the county go out and put up a sign that said: SLOW: SCHOOL CROSSING. 
Vì vậy, ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho cho nhân viên hạt đi dựng lên một tấm biển đề: ĐI CHẬM LẠI: ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG. 

 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Vân Đồn Quảng Ninh

 

Three days later the farmer called the sheriff and said, "You've got to do something about these drivers. The 'school crossing' sign seems to make them go faster." 
Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và nói:”Ông phải làm cái gì đó về những người lái xe đó.Tấm biển “điểm băng ngang trường” có vẻ làm họ đi nhanh hơn.”
 So, again, the sheriff sends out the county and they put up a new sign: SLOW: CHILDREN AT PLAY. 
Vì thế, một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên hạt đi và dựng một tấm biển mới:ĐI CHẬM LẠI: TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA. 
And that really sped them up. So the farmer called and called and called everyday for three weeks. 
Và tấm biển đó thực sự làm người ta đi nhanh. Vì thế bác nông dân gọi và gọi và gọi mỗi ngày trong ba tuần. 
Finally, he asked the sheriff, "Your signs are doing no good. Is it all right for me to put up my own sign?" 
Cuối cùng bác hỏi cảnh sát trưởng:”Những tấm biển của ông không làm gì tốt cả. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không?” 
The sheriff told him, "Sure thing, put up your own sign." He was going to let the farmer do just about anything in order to have him stop calling. Well, the sheriff got no more calls from the farmer. 
Cảnh sát trưởng nói với bác:”Việc đó được, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông.” Cảnh sát trưởng dự định để bác nông dân làm bất cứ điều gì để làm cho bác ngưng gọi. À, viên cảnh sát trưởng không nhận điện từ bác nông dân nữa.

 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hải Hà Quảng Ninh

 

Three weeks after the farmer’s last call, the sheriff decided to call him. "How's the problem with those drivers. Did you put up your sign?" 
Ba tuần sau cú điện thoại cuối cùng của bác nông dân, cảnh sát trưởng quyết định gọi ông. “Vấn đề với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không?” 
"Oh, I sure did. And not one chicken has been killed since then. I've got to go. I'm very busy." And he hung up the phone. The sheriff thought to himself, "I'd better go to 
that farmer's house and look at that sign... There might be something there that WE could use to slow down drivers..." 
“Ồ, tôi có dựng. Và không có con gà nào bị giết từ khi đó cả. Tôi phải đi. Tôi rất bận.” Và bác nông dân gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tự nhủ:”Ta nên đi tới nhà ông nông dân nọ và nhìn tấm biển... Có thể có cái gì đó ở đó mà chúng ta có thể dùng để làm những người lái xe đi chậm lại...” 
So the sheriff drove out to the farmer's house, and he saw the sign. It was a whole sheet of plywood. And written in large yellow letters were the words: SLOW: NUDIST COLONY. 
Vì vậy viên cảnh sát lái tới nhà bác nông dân, và ông ta thấy tấm biển. Nguyên một tấm gỗ dán. Và được viết chữ màu vàng cỡ lớn là những từ: ĐI CHẬM LẠI: KHU CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỎA THÂN. 

Do you want to read more???

 

 FORGET IT _ QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

 

 

ROMANCE   -  LÃNG MẠN

 

 

THE SECRET _ ĐIỀU BÍ MẬT

 

 

THE STATUE  - BỨC TƯỢNG

 

 

HOW DID YOU DIE? -  ÔNG CHẾT NHU' THẾ NÀO?

 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Đầm Hà Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Cẩm Phả Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Tiên Yên Quảng Ninh

 

LỢI NHUẬN TƯƠNG LAI ĐANG TIỀM ẨN TRONG SỐ ĐIỂM TIẾNG ANH  CỦA BẠN

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC 

 

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  Typhoon - 0971 386 608

HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

Nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hoành Bồ Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Vân Đồn Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hải Hà Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Đầm Hà Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Tiên Yên Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bình Liêu Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Quảng Yên Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Đông Triều Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Uông Bí Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Móng Cái Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Cẩm Phả Quảng Ninh

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Hạ Long Quảng Ninh

  • Xin mời liên lạc phone 0971386608

 

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html