Ôn thi đại học ở tại Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Nội Hải Phòng

Ôn thi đại học cấp tốc ở tại Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Nội Hải Phòng Gia sư Online

NƠI MÀ MỘT KIẾN THỨC TIẾNG ANH “MẤT GÓC” CÓ THỂ ĐƯA BẠN ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

Các thầy giáo của chúng tôi chứng minh được 2/3 học sinh lớp 12 mất căn bản (mất gốc) tiếng Anh có thể lấy lại toàn bộ kiến thức sau 15 buổi học, sau 30 buổi học có thể giải đề thi lớp 12.

* Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh phổ thông yếu kém tiếng Anh.

Dạy lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 20 buổi

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi THPT

Kết nối Zalo – 0971386608  - Bấm nút này  vào lớp nhé .

 

** Nhận ôn thi cấp tốc trong 25 buổi liên tục.

Dành cho học sinh lớp 9 yếu kém tiếng Anh.

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kết nối Zalo – 0971386608 -Bấm nút này  vào lớp nhé.

*** Chúng tôi nhận dạy lại ngữ pháp tiếng Anh cho anh chị em đang đi làm chuẩn bị lấy các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS

Bạn đã đi làm, bạn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS?

Nhưng bao năm không đèn sách bạn quên mất ngữ pháp tiếng Anh?

Chỉ cần buổi 30 LIÊN TỤC chúng tôi hướng dẫn bạn lấy lại “phong độ” ngày xưa.

 

 

Chúng tôi là GIA SƯ ONLINE Gia sư trực tuyến cũng là các thầy cô dạy cho con em các bạn trực tiếp như bình thường chỉ khác là họ KHÔNG tới nhà bạn như bình thường mà thông qua máy tính nối mạng. Đến giờ học thầy trò cùng mở máy tính, bật webcam, đeo tai vào thầy trò đặt câu hỏi và trả lời và buổi học được bắt đầu dù thầy trò ở xa nhau vạn dặm chỉ cần đường truyền đủ tốt. 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC 

 

 

–    Khi tham gia một lớp học thông thường học viên không thể yêu cầu giáo viên quan tâm và giúp đỡ sát sao như lối học “trực tuyến một thầy, một trò” được. Các giáo viên ở các trung tâm dạy Anh văn phải dạy cùng lúc nhiều học sinh nên không thể chú trọng đến từng học viên, dẫn đến việc không giải quyết triệt để khó khăn của từng học viên. Giáo viên dạy phù hợp với trình độ của lớp học, theo số đông chứ không phải là cách dạy phù hợp với cách tiếp thu của mỗi học viên, do đó, một số người sẽ bị tụt lại phía sau, thậm chí không theo được.  Với lối học “trực tuyến một thầy, một trò” của TIẾNG ANH HAI PHÒNG ONLINE, học viên được xây dựng một lộ trình học tập riêng biệt theo yêu cầu của RIÊNG MÌNH mình. Chương trình học được thiết kế “cá nhân hóa” theo trình độ của mỗi người
Gia Sư Online Tiếng Anh Hải Phòng
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Học Tiếng Anh Online Nhanh Như Gió”

Truyện Cười Song Ngữ

Cười Càng Nhiều Càng Nhanh Giỏi.

 

STEVIE WONDER AND TIGER WOODS 
STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODS 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn-54546

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn,Hà Nội Hải Phòng

 

Stevie Wonder and Tiger Woods are in a bar. Woods turns to Wonder and says: “How is the singing career going?" 
Stevie Wonder replies: "Not too bad! How's the golf?" 
Stevie Wonder và Tiger Woods đang ở trong một bar. Woods quay qua Wonder và nói:”Sự nghiệp ca hát của anh như thế nào rồi?” 
Stevie Wonder trả lời:”Không tồi lắm! Còn việc chơi golf của anh thế nào rồi?” 
Woods replies: "Not too bad, I've had some problems with my swing, but I think I've got that right now." 
Stevie Wonder says: "I always find that when my swing goes wrong, I need to stop playing for a while and not think about it. Then, the next time I play, it seems to be all right.” 
Woods trả lới:”Không tồi lắm, tôi có vài vấn đề trong quá trình hoạt động, nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ tôi đã vượt qua được.” 
Stevie Wonder nói:”Tôi luôn thấy rằng khi hoạt động của tôi tồi đi, tôi cần dừng chơi một quãng thời gian và không nghĩ về nó. Sau đó, lần tôi chơi kế tiếp, tình hình có vẻ ổn thỏa.” 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn Hà Nội Hải Phòng

 

Tiger Woods says: "You play golf?" 
Stevie Wonder says: "Oh, yes, I've been playing for years." 
And Woods says: "But, you're blind. How can you play golf if you're blind?" 
Tiger Woods nói:”Bạn chơi gôn à?” 
Stevie Wonder nói:” Ồ, đúng, tôi đã chơi trong nhiều năm.” 
Và Woods nói:”Nhưng bạn mù. Làm thế nào bạn có thể chơi gôn nếu bạn mù?” 

Wonder replies: "I get my caddy to stand in the middle of the fairway and call to me. I listen for the sound of his voice and play the ball towards him. Then, when I get to where the ball lands, the caddy moves to the green or farther down the fairway and again I play the ball towards his voice." 
Wonder trả lời:”Tôi cho người lượm banh đứng giữa đường lăn banh và gọi tôi. Tôi nghe tiếng nó và đánh banh hướng về nó. Sau đó, khi tôi đi nơi trái banh hạ xuống, người lượm banh chuyển tới vùng cỏ xa hơn dưới đường lăn banh và một lần nữa tôi đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.” 
"But, how do you putt?", asks Woods. 
"Well," says Stevie, "I get my caddy to lean down in front of the hole and call to me with his head on the ground and I just play the ball towards his voice." 
Woods asks: "What's your handicap?" 
Stevie says, "Well, I'm a scratch golfer." 
“Nhưng làm thế nào để bạn đánh nhẹ vào lỗ gôn?”, Wood hỏi. 
“À,” Stevie nói, tôi cho người lượm banh cuối xuống trước lỗ và gọi tôi với cái đầu trên mặt đất và tôi chỉ việc đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.” 
Woods hỏi:”Có chấp không?” 
Stevie nói:”Ô, tôi là người chơi không chấp.” 
Woods, incredulous, says to Stevie: "We've got to play a round sometime." 
Wonder replies: "Well, people don't take me seriously, so I only play for money, and never play for less than $10,000 a hole." 
Woods, ngờ vực, nói với Stevie:”Chúng ta chơi một sét một lúc nào đó đi.” 
Wonder trả lời:”A, người ta không cho tôi là quan trọng lắm, vì thế tôi chỉ chơi ăn tiền, và không bao giờ chơi ít hơn 10.000 đô la một lỗ.” 
Woods thinks about it and says, "OK, I'm game for that, when would you like to play?" 
Stevie says, "Pick a night!" 
Woods nghĩ về điều đó và nói:”Được, tôi sẽ chơi, khi nào anh muốn chơi?” 
Stevie nói:”Chọn một đêm đi!” 

 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Hà Nội Hải Phòng

 

 WHERE AM I? 
TÔI ĐANG Ở ĐÂU? 

A helicopter was flying around above Seattle when an electrical malfunction disabled all of the aircraft's electronic navigation and communications equipment. 
Một chiếc trực thăng đang bay vòng trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay.
Due to the clouds and haze, the pilot could not determine the helicopter's position. The pilot saw a tall building, flew toward it, circled, and held up a handwritten sign that said "WHERE AM I?" in large letters. 
Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn. 
People in the tall building quickly responded to the aircraft, drew a large sign, and held it in a building window. Their sign said "YOU ARE IN A HELICOPTER." 
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của họ ghi “ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC THĂNG.” 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Nội Hải Phòng

 

The pilot smiled, waved, looked at his map, determined the course to steer to SEATAC airport, and landed safely. 
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC, và hạ cánh an toàn.
After they were on the ground, the copilot asked the pilot how he had done it. 
"I knew it had to be the Microsoft Building, because they gave me a technically correct but completely useless answer." 
Sau khi họ đã ở trên mặt đất, viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta đã làm như thế nào. 
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.” 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn-54546cgg

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội Hải Phòng

 

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn-54546cggfgf

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  lê đại phong  - 0927786471

HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn,Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn Hà,  Lạng Sơn, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư online ôn thi tiếng Anh học tiếng Anh Online ở tại Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html