Gia sư Online ở tại Hải Phòng và toàn quốc -Gia sư dạy kèm tại nhà.

Gia sư Online ở tại Hải Phòng và toàn quốc -Gia sư dạy kèm tại nhà.

Chào mừng bạn, học viên mới tham gia vào lớp “Học Tiếng Anh Nhanh Như Gió”!

- Trước hết, bạn cần làm một số bài test để kiểm tra năng lực học sinh cấp 3 Ở TẠI ĐÂY.

- Các bài test của chúng tôi được thiết kế theo Interreactive Kimwawa, có cho điểm, có chú giải cho mỗi câu đúng sai.

- Với các câu đúng. Xin chúc mừng bạn ! Nhưng chúng ta không quan tâm đến những câu ĐÚNG.

- Bạn và các giáo viên của chúng tôi quan tâm đến những câu SAI

- Từ những câu sai của bạn trong bài Test, giáo viên của chúng tôi, những người nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cho học viên bị yếu kém tiêng Anh sẽ giảng giải làm sáng tỏ VẤN ĐỀ của bạn và hỗ trợ bạn làm hàng trăm câu trắc nghiệm với tốc độ gió bão.

- Nhờ vào sự hỗ trợ của máy điện toán, bạn muốn quên đi những gì vừa học xong cũng khó.

-Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là mạnh dạn trải qua bài Test, ghi chú lại các câu bạn đã làm sai vào một bản Word và gửi tới Zalo 0971 386 608 , còn lại mọi VẤN ĐỀ đã có chúng tôi, Gia Sư Online“Học Tiếng Anh Nhanh Như Gió” giải quyết cho bạn.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề thi 138

 

Xin mời bấm vào các đường link dưới đây để làm bài nhé và xin nhớ nút bấm quay về kẻo lạc lối - MA TRẬN BÀI của chúng tôi khá là rối loạn.

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 4

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 5

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 6

 

ĐỀ NĂM 2013 PHẦN 7

 

BẤM VÀO ĐÂY TẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT _HỆ 3 NĂM  ĐỊNH DẠNG PDF

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)

Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề thi 815

 

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 4

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 5

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 6

 

ĐỀ NĂM 2012 PHẦN 7

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

Thời gian làm bài: 60 phút

Mã đề thi 283

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 4

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 5

 

ĐỀ NĂM 2011 PHẦN 6

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 153

 

Xin mời bấm vào các đường link dưới đây để làm bài nhé và xin nhớ nút bấm quay về kẻo lạc lối - MA TRẬN BÀI của chúng tôi khá là rối loạn.

 

2010 PHẦN 1

 

2010 PHẦN 2

 

2010 PHẦN 3

 

2010 PHẦN 4

 

2010 PHẦN 5

 

2010 PHẦN 6

 

 

 

 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 160

 

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 130

 

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM - LẦN 1
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 153

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 - LẦN 1
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 173

Xin mời bấm vào các đường link dưới đây để làm bài nhé và xin nhớ nút bấm quay về kẻo lạc lối - MA TRẬN BÀI của chúng tôi khá là rối loạn.

 

 

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 LẦN 2 
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
Thời gian làm bài: 60 phút
Mã đề thi 105

 

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2006 
MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 4 trang)

 

- PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2004 -2005

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian giao đề (đề thi có 2 trang)

 

ĐỀ NĂM HỌC 2004 -2005 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM HỌC 2004 -2005 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM HỌC 2004 -2005 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM HỌC 2004 -2005 PHẦN 4

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2003 -2004

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian giao đề

 

ĐỀ NĂM HỌC 2003 -2004 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM HỌC 2003 -2004 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM HỌC 2003 -2004 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM HỌC 2003 -2004 PHẦN 4

 

ĐỀ NĂM HỌC 2003 -2004 PHẦN 5

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2002 -2003

MÔN THI: TIẾNG ANH - HỆ 3 NĂM

Thời gian làm bài 90 phút; không kể thời gian giao đề

 

ĐỀ NĂM HỌC 2002 -2003 PHẦN 1

 

ĐỀ NĂM HỌC 2002 -2003 PHẦN 2

 

ĐỀ NĂM HỌC 2002 -2003 PHẦN 3

 

ĐỀ NĂM HỌC 2002 -2003 PHẦN 4

 

ĐỀ NĂM HỌC 2002 -2003 PHẦN 5

 

 

Hôm nay đóng học phí tiếng Anh cho con là… THÊM 10,000 ĐÔ LA vào danh mục bất động sản của con của bạn ở tương lai – Mỗi tháng chỉ bằng tiền mua chiếc mũ vải mới

Ôn thi tiếng Anh cấp tốc ở Hải Phòng và toàn quốc

* Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh cấp 3 yếu kém tiếng Anh.

Dạy lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 20 buổi

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi lớp 12

Kết nối Zalo – 0971386608 - Học thử miễn phí nhiều buổi.

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Hà Nội Sài Gòn 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Sài Gòn Hà Nội 

** Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh lớp 9 yếu kém tiếng Anh.

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kết nối Zalo – 0971386608 - Học thử miễn phí nhiều buổi.

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Sài Gòn Hà Nội 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg354354

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Sài Gòn, Hà Nội 

*** Chúng tôi nhận dạy lại ngữ pháp tiếng Anh cho anh chị em đang đi làm chuẩn bị lấy các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS

Bạn đã đi làm, bạn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS?

Nhưng bao năm không đèn sách bạn quên mất ngữ pháp tiếng Anh?

Chỉ cần buổi 30 LIÊN TỤC chúng tôi hướng dẫn bạn lấy lại “phong độ” ngày xưa.

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35dxfd

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Sài Gòn Hà Nội 

Chúng tôi là GIA SƯ TRỰC TUYẾN. Gia sư trực tuyến cũng là các thầy cô dạy cho con em các bạn trực tiếp như bình thường chỉ khác là họ KHÔNG tới nhà bạn như bình thường mà thông qua máy tính nối mạng. Đến giờ học thầy trò cùng mở máy tính, bật webcam, đeo tai vào thầy trò đặt câu hỏi và trả lời và buổi học được bắt đầu dù thầy trò ở xa nhau vạn dặm chỉ cần đường truyền đủ tốt. 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC


 

Gia Sư Online Tiếng Anh Hải Phòng
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Học Tiếng Anh Online Nhanh Như Gió”

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  lê đại phong  - 0971 386 608 
HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng-

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Ninh Bình, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Quảng Ninh , Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng Bắc Ninh, Hà Nội Quảng Ninh

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh Quảng Ninh

Xin mời gọi số máy 0971386608

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Quảng Ninh Hà Nội Nam Định

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội Quảng Ninh

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội Nam Định

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Nam Định , Hà Nội Quảng Ninh

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội Nam Định

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng Hà Nam, Hà Nội Hải Phòng

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội Nam Định

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng Bắc Ninh, Hà Nội Nam Định

Ôn thi vào lớp 10 Gia sư Online ở tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh Nam Định

Xin mời gọi số máy 0971386608

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html