Gia sư tại nhà, Gia sư Online tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư tại nhà, Gia sư Online ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Một phương pháp học mới –

giúp tôi nhớ mãi ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh sau khoá học này!!!

Ôn thi tiếng Anh cấp tốc ở Sóc Trăng và toàn quốc

* Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh cấp 3 yếu kém tiếng Anh.

Dạy lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 20 buổi

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi lớp 12

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này vào lớp nhé.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn 

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -4646

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

** Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh lớp 9 yếu kém tiếng Anh.

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này vào lớp nhé.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -4646fgf

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn, Hà Nội Hải Phòng

*** Chúng tôi nhận dạy lại ngữ pháp tiếng Anh cho anh chị em đang đi làm chuẩn bị lấy các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS

Bạn đã đi làm, bạn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS?

Nhưng bao năm không đèn sách bạn quên mất ngữ pháp tiếng Anh?

Chỉ cần buổi 30 LIÊN TỤC chúng tôi hướng dẫn bạn lấy lại “phong độ” ngày xưa.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -46đt

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Chúng tôi là GIA SƯ TRỰC TUYẾN. Gia sư trực tuyến cũng là các thầy cô dạy cho con em các bạn trực tiếp như bình thường chỉ khác là họ KHÔNG tới nhà bạn như bình thường mà thông qua máy tính nối mạng. Đến giờ học thầy trò cùng mở máy tính, bật webcam, đeo tai vào thầy trò đặt câu hỏi và trả lời và buổi học được bắt đầu dù thầy trò ở xa nhau vạn dặm chỉ cần đường truyền đủ tốt. 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC


 

Gia Sư Online Tiếng Anh Hải Phòng
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Học Tiếng Anh Online Nhanh Như Gió”

Truyện Cười Song Ngữ

Cười Càng Nhiều Càng Mau Giỏi.

VODKA IN THE PULPIT
 - VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO 

The new priest was so nervous at his first mass, he could hardly speak. Before his second appearance in the pulpit, he asked the Monsignor how he could relax. The Monsignor said, "Next Sunday, it may help if you put some vodka in the water pitcher. After a few sips everything should go smoothly." 
The next Sunday the new priest put the suggestion into practice and was able to talk up a storm. He felt great! However, upon returning to the rectory he found a note from the Monsignor. 
Một linh mục mới cảm thấy rất căng thẳng trước đám đông tín đồ đến nỗi ông hầu như không nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy.” 
Chủ nhật tiếp theo, vị linh mục mới thi hành lời đề nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt! Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy ghi của Đức ông. 
Cha thân mến, 

Dear Father, 
1. Next time sip rather than gulp. 
2. There are 10 commandments, not 12. 
3. There are 12 disciples, not 10. 
4. David slew Goliath, he did not kick his ass. 
5. We do not refer to the Cross as the "Big T". 
6. We do not refer our Savior, Jesus Christ and his Apostles as "J.C. and the Boys. 
7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are not referred to as "Big Daddy, Junior, and the Spook." 
8. We don't refer to Judas as "El Finko". 
9. The Pope is consecrated not constipated or castrated, and we don't refer to him as "The Godfather" 
10. When Jesus broke the bread at the Last Supper he said, "Take this and eat it, for it is my body, he did not say, "Eat me." 
11. It is always the Virgin Mary, never "Mary with the Cherry". 
1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng ngụm. 
2. Có 10 điều răn, không phài 12. 
3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10. 
4. David quay Goliath, David không đá đít Goliath. 
5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một “chữ T lớn”. 
6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng Trai.” 
7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ. 
8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”. 
9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là “Cha Đỡ Đầu” 
10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng, ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.” 
11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh. 

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -46đtfgfg

ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE... 
TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY... 

A man decided to join a very small and very selective order of monks. The order was so devoted to prayer they were only allowed to say 2 words every year. 
After the first year passed, he went into a small room where he was given the chance to say his two words to the head monk. His two words were "Too cold." The head monk nodded and gave him an extra blanket. 
Một người đàn ông quyết định tham gia một nhóm tu sĩ rất nhỏ và có thứ hạng rất chọn lọc. Thứ hạng này tu cao đến nỗi đối với việc cầu nguyện họ chỉ cho phép nói 2 từ mỗi năm. 
Sau khi năm đầu tiên trôi qua, người đàn ông đi vào một căn phòng nhỏ nơi ông được dịp nói hai từ với sư phụ. Hai từ của ông là “Quá lạnh.” Sư phụ gật đầu và đưa ông ta thêm một cái mền. 

The next year passed and he was once again taken into the small room. This time his 2 words were "Bland food." Again the head monk nodded and gave him a box of salt. 
When the next year had passed they took him back into the small room, and his 2 words were "I quit." 
"Fine!" exclaimed the exasperated head monk, "All you've done since you got here is complain anyway." 
Năm thứ hai trôi qua và ông ta được đưa vào căn phòng nhỏ. Lần này 2 từ của ông là “Đồ ăn nhạt.” Một lần nữa sư phụ gật đầu và đưa cho ông một hộp muối. 
Khi năm kế tiếp trôi qua, họ đưa ông trở lại căn phòng nhỏ, và 2 từ của ông là “Tôi bỏ.” 
“Hay!” sư phụ bực tức kêu lên, “Tất cả những gì thầy làm từ khi ông đến đây,dù sao đi nữa, là than phiền.” 

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -46đt24343

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -46đt243

 

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  lê đại phong  - 0971 386 608 
HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC

 

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Sóc Trăng -

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Sóc Trăng Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

- Gia sư Online- Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng -

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10   ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Sóc Trăng Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng -

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Sóc Trăng Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

 

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html