Gia sư Online ở tại Hậu Giang, Sài Gòn, Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang, Sài Gòn, Hà Nội Hải Phòng

Hôm nay đóng học phí tiếng Anh cho con là… THÊM 10,000 ĐÔ LA vào danh mục bất động sản của con của bạn ở tương lai – Mỗi tháng chỉ bằng tiền mua chiếc mũ vải mới

Ôn thi tiếng Anh cấp tốc ở Hậu Giang và toàn quốc

* Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh cấp 3 yếu kém tiếng Anh.

Dạy lại toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh trong 20 buổi

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi lớp 12

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này vào lớp nhé.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

** Nhận ôn thi cấp tốc trong 30 buổi liên tục.

Dành cho học sinh lớp 9 yếu kém tiếng Anh.

Đảm bảo đạt điểm “an toàn” trong kỳ thi vào lớp 10 THPT

Kết nối Zalo – 0971386608 - Bấm nút này vào lớp nhé.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg354354

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn, Hà Nội Hải Phòng

*** Chúng tôi nhận dạy lại ngữ pháp tiếng Anh cho anh chị em đang đi làm chuẩn bị lấy các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS

Bạn đã đi làm, bạn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC , TOEFL, IELTS?

Nhưng bao năm không đèn sách bạn quên mất ngữ pháp tiếng Anh?

Chỉ cần buổi 30 LIÊN TỤC chúng tôi hướng dẫn bạn lấy lại “phong độ” ngày xưa.

 

 

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35dxfd

Gia sư Online ôn thi tiếng Anh ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Chúng tôi là GIA SƯ TRỰC TUYẾN. Gia sư trực tuyến cũng là các thầy cô dạy cho con em các bạn trực tiếp như bình thường chỉ khác là họ KHÔNG tới nhà bạn như bình thường mà thông qua máy tính nối mạng. Đến giờ học thầy trò cùng mở máy tính, bật webcam, đeo tai vào thầy trò đặt câu hỏi và trả lời và buổi học được bắt đầu dù thầy trò ở xa nhau vạn dặm chỉ cần đường truyền đủ tốt. 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC


 

Gia Sư Online Tiếng Anh Hải Phòng
Trực Tuyến Một Thầy, Một Trò
“Học Tiếng Anh Online Nhanh Như Gió”

Truyện Cười Song Ngữ

Cười Càng Nhiều Càng Mau Giỏi.

A SURPRISE - MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN 

A rich man went to his vicar and said, "I want you and your wife to take a three-month trip to the Holy Land at my expense. When you come back, I'll have a surprise for you". 
Một người đàn ông giàu có đến gặp cha sở và nói:”Con muốn cha và phu nhân du hành một chuyến ba tháng đến Đất Thánh bằng tiền của con. Khi cha quay về, con sẽ làm cho cha ngạc nhiên.”
The vicar accepted the offer,and he and his wife went off to the Middle East. 
Three months later they returned home and were met by the wealthy parishioner, who told them that while they were gone, he had had a new church built. "It's the finest building money can buy, vicar,"said the man. "No expense was spared." 
Cha sở đồng ý lời đề nghị và cùng phu nhân khởi hành đến Trung Đông. 
Ba tháng sau họ quay về nhà và được gặp giáo dân giàu có nọ, người đã nói với họ trong khi họ đi, ông ta đã cho xây một nhà thờ mới. “Đây là một công trình đẹp nhất mà tiền bạc có thể mua được, thưa cha,” người đàn ông nói. “Không có một phí tổn nào thừa.”
And he was right. It was a magnificent edifice both outside and in. 
But there was one striking difference. There was only one pew, and it was at the very back. "A church with only one pew?" asked the vicar. 
"You just wait until Sunday," the rich man said. 
Và ông đã nói đúng. Đó là một công trình lộng lẫy cả trong lẫn ngoài. 
Nhưng có một khác biệt nổi bật. Chỉ có một hàng ghế ngồi, và nó ở ngay phía sau. “Nhà thờ chỉ có một hàng ghế thôi ư?” cha sở hỏi. 
“Chỉ cần cha đợi đến Chủ nhật,” người đàn ông giàu có nói. 
When the time came for the Sunday service, the early arrivals entered the church, filed onto the one pew and sat down. When the pew was full, a switch clicked silently, a circuit closed, the gears meshed,a belt moved and, automatically, the rear pew began to move forward.When it reached the front of the church, it came to a stop. At the same time, another empty pew came up from below at the back and more people sat down. And so it continued, pews filling and moving forwards until finally the church was full, from front to back. 

Đến thời điểm lễ Chủ nhật, những người đến sớm đi vào nhà thờ, xếp vào chiếc băng và ngồi xuống. Khi băng ghế đã đầy, một công tắc lặng lẽ bật lên, một mạch điện được đóng, các bánh răng khớp nhau, một dây cua roa chuyển động và tự động một băng ghế phía sau chuyển động về phía trước. Khi chạm mặt trước nhà thờ, nó dừng lại. Cùng một lúc, một băng ghế trống khác dựng lên từ phía sau và nhiều người khác ngồi xuống. Và cứ tiếp tục như vậy, các băng ghế được ngồi kín và chuyển động về phía trước cho đến khi cuối cùng nhà thờ đầy kín, từ trước đến sau. 
"Wonderful!" said the vicar, "Marvelous!" 
The service began, and the vicar started to preach his sermon. He launched into his text and, when 12 o'clock came, he was still going strong, with no end in sight. Suddenly a bell rang, and a trap door in the floor behind the pulpit dropped open. 
"Wonderful!" said the congregation, "Marvelous!" 
 “Tuyệt diệu!” cha sở nói, “Kỳ diệu!” 
Buổi lễ bắt đầu và cha sở bắt đầu giảng bài giảng của ông. Ông đi vào chủ đề và khi 
đã đến 12 giờ, ông vẫn tiếp tục rao giảng mạnh mẽ, không ngừng. Bỗng nhiên một tiếng chuông reo, và một cái cửa sập trên sàn nhà phía sau bục giảng kinh thả mở xuống. 
“Tuyệt diệu!” giáo đoàn nói, “Kỳ diệu!” 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35dxfd232

ADAM AND EVE - AĐAM VÀ EVA 
One day Eve was asking Adam where he had been all day.He said working but she didn't believe him. They argued all evening. Eve asked Adam if there was another woman and Adam said "no." 
They went to bed still arguing. During the middle of the night Adam wakes up and Eve is poking his side. 
"What are you doing?" asked Adam. 
"I'm checking to see if any more of your ribs are gone." 
Một ngày kia Eva hỏi Ađam đi đâu cả ngày.Ông nói làm việc nhưng bà không tin. Hai người cãi nhau cả buổi tối. Eva hỏi Ađam co một phụ nữ khác không và Ađam nói “không.” 
Họ đi ngủ và vẫn còn cãi nhau. Lúc nửa đêm, Ađam thức dậy và Eva đang đẩy bên sườn ông. 
“Bà làm gì vậy?” Ađam hỏi. 
“Em đang kiểm tra xem có cái nào trong những xương sườn của anh đi đâu không.”

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35d

MOTHERLY ADVICE   - LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ 

"I'm ashamed of you," the mother said. "Fighting with your best friend is a terrible thing to do!" 
"He threw a rock at me!" the boy said. "So I threw one at him." 
The mother stated emphatically, "When he threw a rock at you, you should have come to me." 
The boy quickly replied, "What good would that have done? My aim is much 
better than yours." 
 “Má mắc cỡ với con quá,” người má nói. “Đánh lộn với bạn thân của con là một việc làm thậm tệ!” 
“Nó ném đá vào con!” thằng bé nói. “Vì thế con ném nó một hòn.” 
“Người má nhấn mạnh:”Khi nó ném đá vào con, con đã nên chạy về với má.” 
Thằng bé nhanh nhảu đáp lời:”Như vậy thì có tốt gì? Con ném trúng đích hơn má nhiều chứ.” 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35d454

 

Do you want to read more???

RAVISHING GIRL AND 3 MEN  
-CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG 


INHERITANCE  - THỪA KẾ 


BANTER BIT  - MỘT TÍ GIỄU CỢT 


A SURPRISE - MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN 


VODKA IN THE PULPIT- VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠO 


IRREPLACEABLE  - KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC 


WHAT DOES EVERY WOMAN WANT? MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ?


 CONFESSION -  XƯNG TỘI 

 

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -hjghg35d454rtr

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ PHƯƠNG PHÁP, SÁCH HỌC TIẾNG ANH
Xin mời liên hệ với thầy Lê Đại Phong
Cơ sở đào tạo Ngoại ngữ -Tin học 56/ 52 Nguyễn Công Trứ Lê Chân Hải Phòng
Trực thuộc Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành khoa học.
    Đường dây nóng: 02253 501 664
    Số máy di động:   0971 386 608 
   Email:  typhoon620@gmail.com
   Zalo:  lê đại phong  - 0971 386 608 
HÃY KẾT NỐI TỚI SỐ 02253 502 521 NẾU BẠN MUỐN THAM GIA LỚP HỌC GIA SƯ THÔNG THƯỜNG 

 

MỜI BẤM TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP MỚI CẤP TỐC

 

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư Online- gia sư tại nhà- ở tại Hậu Giang -

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online- gia sư tại nhà - ở tại Hậu Giang Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

- Gia sư Online- Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang -

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10   ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư Online-Ôn thi vào lớp 10  ở tại Hậu Giang Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang -

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Cà Mau Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Bạc Liêu Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Sóc Trăng Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Kiên Giang Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Gia sư trực tuyến-Gia sư dạy kèm tại nhà ở tại Hậu Giang Trà Vinh Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng

Xin mời gọi số máy 0971386608

 

 

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html