tienganhhaiphong.vn cung cấp mẫu câu và ngữ pháp cơ bản tiếng Anh

2018-12-25 20:25:52

tienganhhaiphong.vn luyện thi trực tuyến đại học môn tiếng Anh dành cho học sinh yếu kém lớp 12_Tính từ ghép_Compound adjectives

2018-12-25 09:44:55

Câu cảm thán bắt đầu bằng What (a / an.) ...! và How ...! thường được thuật lại bằng động từ exclaim / say that.

2018-12-24 21:17:41

tienganhhaiphong.vn hướng dẫn câu mệnh lệnh trong lời nói gián tiếp tiếng Anh tường thuật bằng các động từ giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, agree, remind, urge...

2018-12-24 05:18:33

Có hai loại câu hỏi trong tiếng Anh: 1- câu hỏi Yes-No -( còn gọi là CÂU HỎI NGHI VẤN) và 2- câu hỏi Wh-(hay còn gọi là CÂU HỎI MỞ) - Tiếng Anh Online tại Hải Phòng có loạt bài hướng dẫn chi tiết.

2018-12-23 06:05:15

Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp tiếng Anh (Direct and indirect speech), tienganhhaiphong.vn có loạt bài hướng dẫn luyện thi môn tiếng Anh vào lớp 10 phổ thông trung học.

2018-12-21 05:09:05

Lớp tiếng Anh tại Hải Phòng hướng dẫn Câu mệnh lệnh (imperative sentences): Verb + object / Don't + verb + object -> dạng bị động được thành lập bằng cách dùng động từ LET.

2018-12-20 05:03:59

Tiếng Anh tại Hải Phòng hướng dẫn luyện thi vào lớp 10 cách dùng cho một số động từ chỉ tri giác: believe, consider, think, feel, know, understand ... + object + to-infinitive (thường là to be).

0971.386.608

google-site-verification: google6655b136807386f6.html